Jouw rechten

Sinds 15 juli 2018 bestaat de 'bijkluswet'. Wie tegen betaling klusjes doet, mag  in totaal tot 6.250 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te betalen. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Verenigingswerk (bv. trainer bij een voetbalclub) of diensten van burger aan burger (bv. Bijles geven)

 • Activiteiten in de deeleconomie (via een erkend online platform)

Op deze website spitsen we ons toe op activiteiten in de deeleconomie, gezien je als platformwerker inkomsten genereerd via een (erkend) online platform. Maar om compleet te zijn lichten we de bijkluswet in zijn geheel toe.

De lijst van erkende deeleconomieplatformen door de overheid vind je hier.

Mag ik bijklussen? 

Je bent werknemer

Online platform

Zolang het via een door de overheid (FOD Financiën) erkend platform is, heb je  het recht om onbelast bij te verdienen.
Ook als je minder dan 4/5 werkt kan je bijverdienen via een erkend online platform.

 

Verenigingswerk of diensten aan een andere burger

Je mag bijklussen als je in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de klus ten minste voor 4/5 werkte.
Wil je gaan bijklussen voor de vereniging waar je vroeger als werknemer actief was, dan mag dat pas als je er minstens een jaar weg bent.

Je mag niet bijklussen voor een vereniging als je door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst verbonden bent met de vereniging waarvoor je wilt bijklussen.

Dit verbod geldt ook voor wie bij de vereniging die tewerkgesteld is:

 • als uitzendkracht,
 • als tijdelijke werknemer (vervanging of inzet bij tijdelijke vermeerdering van het werk), of
 • als werknemer die ter beschikking werd gesteld door de vereniging.

Bovendien geldt dit verbod voor een periode van één jaar voorafgaand aan het begin van je verenigingswerk.

Ter info: vrijwilligerswerk is geen verenigingswerk.

Je bent zelfstandige

Online platform

Zolang het via een door de overheid (FOD Financiën) erkend platform is, heb je  het recht om onbelast bij te verdienen zolang het een andere activiteit is als de activiteiten die je uitoefent als zelfstandige (in hoofdberoep).

Verenigingswerk of diensten aan een andere burger

Je mag bijklussen, maar:

 • als je een klus voor een andere burger doet, mag dat niet dezelfde activiteit zijn als je zelfstandige hoofdactiviteit, en
 • je moet in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de klus zelfstandig geweest zijn.

Je bent werkzoekend

Online platform

Als je werkloos bent moet de RVA nagaan of de activiteit verenigbaar is met je beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Bovendien moet het een door de overheid (FOD Financiën) erkend platform zijn.

Opgelet: je inkomsten kunnen worden afgetrokken van je stempelgeld.

 

Verenigingswerk of diensten aan een andere burger

Het mag enkel indien je een traject burgerdienst voor jongeren volgt.

Je bent gepensioneerd, student of monitor

Online platform

Zolang het via een door de overheid (FOD Financiën) erkend platform is, heb je  het recht om onbelast bij te verdienen.

 

Verenigingswerk of diensten aan een andere burger

De regel die zegt dat je niet mag bijklussen voor een vereniging die jou de afgelopen twaalf maanden tewerkgesteld heeft, geldt niet als:

 • je als student tewerkgesteld was voor die vereniging, of
 • je als monitor (Artikel 17) werkte voor die vereniging, of
 • je arbeidsovereenkomst met die vereniging beëindigd werd omdat je met pensioen ging.

Ben je gepensioneerd en wil je gaan bijklussen bij de vereniging waar je als werknemer hebt gewerkt in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de klus? Waarschijnlijk mag je bijklussen, maar er is een ingreep van de RSZ nodig om het mogelijk te maken. Neem contact op met de RSZ op het nummer 02/509.90.91 of via het contactformulier.

Je bent in één van deze bijzondere gevallen

 • Je bent een ambtenaar bij een supra- of internationale instelling;
 • Je bent jonger dan 65 en gepensioneerd in het buitenland, maar wel onderworpen aan belastingen in België;
 • Je bent in meerdere landen tewerkgesteld, en komt pas aan 4/5 wanneer je tewerkstelling in een buitenland opgeteld wordt bij je tewerkstelling in België;
 • Je bent buitenlander, je woont in het buitenland en hebt er een professionele activiteit of bent gepensioneerd.

Waarschijnlijk mag je bijklussen, maar er is een ingreep van de RSZ nodig om het mogelijk te maken. Neem contact op met de RSZ op het nummer 02/509.90.91 of via het contactformulier.

Wat moet ik aangeven aan de belastingen?

Inkomsten uit een online platform

Inkomsten die je krijgt via een deeleconomieplatform moet je aangeven op je belastingbrief. Je hoeft ze dus niet aan te geven via de onlinedienst Bijklussen, maar je moet ze wel zelf bij je totaal per maand en per jaar tellen (indien je nog andere activiteiten doet via de bijkluswet).

Het deeleconomieplatform geeft je inkomsten na afloop van het jaar door aan de FOD Financiën. Die kijkt dan of je voor het hele jaar de 6.250 euro hebt overschreden.

Let op: naast je netto-inkomsten moet het deeleconomieplatform eventuele administratieve kosten ook meerekenen. Het bedrag dat ze doorgeven kan dus een beetje hoger liggen dan het precieze bedrag dat je ontvangen hebt.

Inkomsten uit verenigingswerk of diensten aan burgers

Verenigingswerk en diensten aan burgers (die niet via een platform geregistreerd worden) moet je via een andere werkwijze aangeven:

 • Heb je ook inkomsten via verenigingswerk (als vrijwilliger)?
 • Dan moet de vereniging de aangifte doen via de onlinedienst bijklussen.
 • Ontving je geld omdat je iets deed voor iemand en dat niet geregistreerd werd via een online platform? Bv. Bijles, klusje, …
 • Dan moet je hiervan zelf de aangifte doen.

 

Ter info: De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 520,83 euro per maand bedragen. Voor activiteiten die met sport te maken hebben (bv. Trainer), ligt de limiet op 1.041,66 euro per maand.

Opgelet: De jaarlimiet blijft wel 6.250 euro voor alle activiteiten in het kader van de bijkluswet samen (dus inclusief inkomsten via platformen).

Veel gestelde vragen

Mag ik reclame maken voor mijn diensten?

Nee, dat mag niet. Zodra je betalende advertenties voor je diensten plaatst op sociale media of flyers uitdeelt, gaat men ervan uit dat je het als een (bij)beroep begint te beschouwen. En dan val je niet meer onder de bijklusregeling.

Wat als ik de wettelijke grenzen van de bijkluswet overschrijd?

Een overschrijding van de maandgrens impliceert dat de inkomsten van die maand worden beschouwd als beroepsinkomsten. Desondanks moeten ze wel in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de jaargrens.

Een overschrijding van de jaargrens impliceert dat je voor het volledige jaar zal worden uitgesloten uit het stelsel van het onbelast bijklussen. Onder voorbehoud van tegenbewijs, zullen de inkomsten beschouwd worden als beroepsinkomen. Kan dit tegenbewijs geleverd worden, dan worden de inkomsten aangemerkt als divers inkomen en belast aan 33%.

Moet ik verzekerd zijn?

 Online platform

 Je moet goed nagaan of het platform je een verzekering aanbiedt. Dat is namelijk niet altijd het geval en wel erg belangrijk! Je weet maar nooit dat je plots iets voor hebt. 

Verenigingswerk

Dan moet de verenging een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering lichamelijke schade afsluiten.

Diensten aan een andere burger

Je moet er voor zorgen dat je verzekerd bent. Je hebt een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schadegevallen nodig. Spreek hiervoor je verzekeraar aan.

 

Als je niet zeker bent in welke mate je gedekt bent, contacteer ons gerust.

Wij betreuren uiteraard dat je als bijklusser slechts een beperkte bescherming hebt. Zowel op gebied van sociale bescherming (opbouw van sociale rechten zoals pensioen, etc.) als juridische bescherming (bv. Wie is er aansprakelijk?) is er nog veel werk aan de winkel! In bepaalde situaties zou je als werknemer beschouwd moeten worden, wanneer jouw statuut nu officieel ‘zelfstandige’ is.