Privacybeleid

Privacy Policy ABVVplatform.be

ABVV Platformwerkers is een online dienst aangeboden door het ABVV, aangeboden door de Algemene Centrale.

Onze privacy policy staat op https://www.accg.be/nl/bescherming-van-de-persoonlijke-levenssfeer. Specifieke privacymaatregelen voor deze site ABVVplatform.be lees je ter aanvulling hieronder.

Verwerking van persoonsgegevens

Om deze dienst aan te bieden zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel kan u terugvinden welke gegevens wij over u verwerken:

  • Naam, voornaam, email, …
  • Berichten openbaar geplaatst op het forum
  • IP-adres
  • Facebook pixel
  • Google Analytics
  • Zendesk

Deze gegevens worden steeds verwerkt volgens de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Verwerkers & Ontvangers

Om voor u deze website op een zo goed mogelijke manier te laten werken, wordt gebruik gemaakt van verwerkers. Dit zijn derde partijen of leveranciers die de persoonsgegevens in onze opdracht verwerkt.

Aangezien deze website is gericht naar platformwerkers vanuit verschillende sectoren is het ook mogelijk dat uw vragen en persoonsgegevens worden doorgestuurd naar andere centrales van het ABVV.

Verwerkers Ontvangers
WordPress Alle andere vakbondcentrales van het ABVV: ACOD, BTB, BBTK, HORVAL, METAAL
  Zendesk

Contact

ACCG Data Protection Officer
Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel

privacy@accg.be